Kira gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır?

30 Mart 2023 19:50 tarihinde Yayınlandı
Bu yazıda kira gelir vergisi hesaplama ve ödemeyle ilgili konulardan bahsediyorum.

Kira geliri ile uğraşan birçok kişi, kira gelir vergisi hesaplama işlemi konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Kira gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesi oldukça önemlidir ve tam olarak yapılması gerekmektedir. Bu yazımızda kira gelir vergisi hesaplama sürecini adım adım açıklayarak, doğru bir şekilde hesaplamanın nasıl yapılabileceğini anlatacağız.

1. Kira Geliri Nedir?

Kira geliri, bir mal veya mülkün kiralanması sonucu elde edilen para ya da herhangi bir menfaattir. Örneğin, ev sahibi olan kişiler, evlerini kiraya vererek kira geliri elde ederler. Kira geliri, Türkiye'de vergiye tabi tutulmaktadır.

2. Vergi Dilimleri

Türkiye'de kira geliri vergisi, belirlenen dilimler üzerinden hesaplanır. Kira geliriniz arttıkça ödeyeceğiniz vergi de artacaktır. 2023 yılı için belirlenen dilimler şu şekildedir:

Gelir dilimleri

Vergi oranı (%)

70.000 TL’ye kadar

15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası

20

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası

27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası

35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası

40

3. Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira gelir vergisi hesaplamak için, öncelikle elde ettiğiniz kira geliri tutarını belirlemelisiniz. Bunun için, aldığınız kira bedeli üzerinden giderleri düşerek net kira geliri tutarını bulmalısınız.

Giderlerinizi düşerken aşağıdaki maddeleri dikkate alabilirsiniz:

  • Gayrimenkulde yapılan masraflar (tamirat, bakım, onarım vb.)
  • Kiralama ile ilgili harcamalar (kira sözleşmesi hazırlama masrafı vb.)
  • Sigorta giderleri
  • Emlak vergisi gibi maliyetler

Daha sonra, elde ettiğiniz net kira geliri tutarını, vergi dilimine göre hesaplamanız gerekmektedir.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak; 130.000 TL kira geliri elde eden bir kişinin ödeyeceği vergi şu şekildedir:

  • İlk 70.000 TL için %15 vergi: 10.500 TL
  • Sonraki 60.000 TL için %20 vergi: 12.000 TL

Toplamda ödenecek vergi tutarı ise 22.500 TL'dir.

Kira geliri istisna tutarı

323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 21.000 lirası gelir vergisinden müstesnadır.

4. Beyanname Verme Zorunluluğu

Kira geliri beyan edilmesi zorunlu bir gelir türüdür. Bu nedenle, kira geliri elde eden kişiler yıllık beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Beyanname verme sürecinde elde edilen net kira geliri tutarına göre vergi matrahı belirlenir ve vergi hesaplaması yapılır.

Kira beyannamesi ne zaman verilir?

Kira beyannameleri, her yılın Mart ayından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmelidir. Bu süreçte kira geliri beyan eden kişiler, beyannamelerini elektronik ortamda ya da vergi dairesine giderek elden verebilirler. Ayrıca, beyannamenin verildiğine dair belgeyi de saklamak gerekmektedir. Kira beyannamesi beyan edilen yıla ait bilgileri içermesi nedeniyle, beyanname işlemlerinde geç kalınmaması önemlidir.

Götürü Gider Kira Gelir Hesaplama

Götürü gider kira geliri hesaplama yöntemi, ev sahibi olan kişilerin kolaylıkla uygulayabileceği bir yöntemdir. Bu yöntemde, belirli bir oranda giderler düşülerek kira geliri hesaplanır.

Bununla birlikte, götürü gider kira geliri hesaplama yöntemi tercih edilse bile beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır. Yıllık kira gelirleri beyan edilerek, vergi matrahı belirlenmekte ve vergilendirme işlemi yapılır.

5. Sonuç

Kira gelir vergisi hesaplama işlemi oldukça önemlidir ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yukarıda verdiğimiz adımları takip ederek, kira gelir vergisi hesaplamanızı doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

6. Sık Sorulan Sorular

Kira gelirleri ne kadar vergiye tabidir?

Kira gelirleri Türkiye'de belirlenen dilimler üzerinden vergilendirilir. 2021 yılı için belirlenen dilimler şu şekildedir