Kilogramın Tanımı Değişti

29 Mayıs 2019 19:50 tarihinde Yayınlandı
Kilogramın tanımı bildiğimiz anlamıyla değişti, peki kilogram nedir, tanımı nasıl değişti

Eldeki verilere göre, kilogramın tanımı 20 Mayıs 2019 tarihinde Uluslararası Birimler Sistemi'nde (SI) temel ölçüm birimleri yeniden tanımlanmıştır. Bu karar, birimlerin daha doğru ve güvenilir hale getirilmesi ve bilimsel çalışmalarda kullanılan ölçümlerin standartlaştırılması açısından önemli bir gelişmedir.

Önceden kilogram, Paris'teki Uluslararası Kilo Prototipi adlı bir metal blok ile tanımlanıyordu. Ancak bu prototipin hassasiyeti ve sabitliği zamanla mevcut teknolojik süreçler ve çevresel faktörler nedeniyle değişebilmekteydi. Böylece, birimlerin güncellenmesi gerektiği düşünülmüştü.

Yeni tanıma göre, kilogram artık Planck sabiti kullanılarak tanımlanmaktadır. Planck sabiti, evrensel bir sayısal değerdir ve doğa yasalarının temellerinden biridir. Kilogramın tanımı, Planck sabiti değerinin tam olarak 6.62607015 × 10-34 joule saniye olduğu bir formülle hesaplanmaktadır. Bu sayede, kilogramın tanımı daha istikrarlı ve evrensel hale gelmiştir.

Bu yenilik, bilimsel çalışmaların hassasiyetini arttırmak amacıyla yapılmıştır. Yeni tanım, özellikle nanoteknoloji ve uzay araştırmaları gibi alanlarda büyük bir fark yaratacaktır. Ayrıca, kilogramın yeniden tanımlanması, diğer temel ölçü birimlerinin de yenilenmesine yol açmıştır.

Özetle, kilogramın tanımının değişmesi, bilimsel çalışmalar için önemli bir adım olmuştur. Bu yenilik, ölçü birimlerinin daha doğru ve güvenilir hale getirilmesini sağlayacak ve gelecekteki teknolojik gelişmelerin önünü açacaktır.

Kilogram Nedir?

Kilogram, temel birimlerden biridir ve kütlenin ölçümünde kullanılır. Uluslararası Birimler Sistemi'ne (SI) göre kilogram, "uluslararası prototip kilogramın" kütlesine eşit olan birimdir. Bu prototip, Paris'teki Uluslararası Kilo Prototipi adlı metal bir bloktur ve yaklaşık olarak 1 litre hacme sahiptir.

Kilogram, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir ölçü birimidir. Örneğin, yiyeceklerin ağırlığını belirtmek, nesnelerin ağırlığını tartmak veya bir aracın kütlesini ölçmek için kullanılır. Ayrıca, bilimsel araştırmalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kilogramın tanımı, söz konusu prototipin hassasiyeti değişebildiğinden, 20 Mayıs 2019 tarihinde yenilenmiştir. Yeni tanıma göre, kilogram artık Planck sabiti kullanılarak tanımlanmaktadır ve bu sayede kilogramın tanımı daha doğru ve evrensel bir hale getirilmiştir.